Sentire Haptotherapie Tilburg

Haptonomie in Tilburg

Tarieven en Vergoedingen

Tarieven per 1 januari 2018:

Intake* / Consult:
Overdag:                            € 90,00

* Als na een intake wordt besloten om niet verder te gaan, worden geen kosten in rekening gebracht.
Afspraken langer dan 24 uur van tevoren afgezegd, worden niet in rekening gebracht.
Afspraken om welke reden dan ook, afgezegd korter dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak,  worden wel in rekening gebracht.
Betaling: liefst per pin, anders contant.
Jaarlijks, per 1 januari, worden tarieven mogelijk bijgesteld

Vergoedingen

De behandelingen van een geregistreerde haptotherapeut worden door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.
Ik ben als GZ haptotherapeut aangesloten bij de VVH (Verenging voor Haptotherapeuten). De VVH staat borg voor kwaliteit! De VVH is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten. Zij beheert het register van erkende GZ-Haptotherapeuten en ziet toe op naleving van de kwaliteitseisen. Daarnaast werkt de VVH aan permanente verbetering van de deskundigheid van de GZ-Haptotherapeut. Dat gebeurt onder andere door verplichte nascholing. Ook neemt de VVH initiatieven voor wetenschappelijk onderzoek over haptotherapie
Een opmerking over vergoeding haptotherapie tijdens de zwangerschap: in sommige situaties komt deze begeleiding wel, in andere situaties komt deze begeleiding niet in aanmerking voor vergoeding. Dit zal in overleg vastgesteld worden.
In uw verzekeringspolis is terug te vinden hoeveel uw verzekeraar vergoedt voor haptotherapie. Voor een actueel overzicht van vergoedingen per verzekering kunt u de volgende link naar de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten) volgen:

Overzicht vergoedingen zorgverzekeringen VVH

Belangrijke gegevens met het oog op vergoedingen:
AGBcode praktijk: 90(0)10114
AGBcode zorgverlener: 90031152
Kamer van Koophandel nr.:18079658
VVH lidnummer: 567
NVPA lidnummer: 100338