Sentire Haptotherapie Tilburg

Haptonomie in Tilburg

Werkwijze

In principe wordt er gestart met een uitgebreide intake. Die intake kan wel op verschillende manieren plaats vinden:soms is het een uitgebreid gesprek, soms stel ik veel vragen, soms wil iemand graag vertellen wat hij/zij heeft voorbereid en een andere keer laat ik iemand een en ander in kaart brengen op papier. Soms laat ik iemand door te werken met kleuren, een en ander van zichzelf vertellen. Deze keuze is afhankelijk van wie en met welke vraag iemand binnen komt, juist het afstemmen op degene die binnenkomt vind ik heel wezenlijk. Ik heb geen vooropgezet plan, geen vooropgezette werkwijze, ik probeer me zoveel mogelijk open te stellen voor degene die binnenkomt met zijn verhaal en zijn behoefte en daarop stem ik mijn werkwijze af. En dat begint al de allereerste keer bij binnenkomst.

 

Het belangrijkste bij een intake is:

  • Kan ik een inschatting maken of ik voor deze mens iets kan betekenen?
    Als het mijn inschatting is dat ik met (de problematiek van) deze persoon onvoldoende raad weet, dan zal ik dat eerlijk aangeven. Niemand heeft er baat bij als ik aan een traject begin waarbij ik twijfels heb.
  • Wat voor gevoel heeft degene die met een hulpvraag komt bij mij, bij de praktijk? Vaak voel je al binnen enkele minuten een ja of een nee van binnen. Hoe kan de hand zijn die je krijgt, wat doen de kleuren met je, hoe kijkt die persoon, hoe is haar stem, voel je je gehoord, voel je je serieus genomen? Het is heel belangrijk om hiernaar te (durven) luisteren.
  • Meestal is het zo dat na de intake iemand wel een duidelijk gevoel heeft: hier wil ik mee aan de slag, of niet….. ook al weet je dan nog niet precies waar je aan begint, want dat blijkt pas al doende….
  • Als we besluiten met elkaar te gaan werken,, maken we over het algemeen 4 afspraken. In 4 afspraken kan ik je een en ander laten ervaren, laten voelen en worden patronen helder. Na die 4 keer evalueren we met het oog op: is dit de goede ingang? Is dit voldoende? Is er behoefte aan een vervolg ?

Na de intake werken we op verschillende manieren:

  • de ene keer zal het zijn dat we in gesprek zijn,
  • de andere keer werk ik aan de behandelbank. Ik laat iemand op de bank komen liggen en laat een en ander voelen rondom in contact zijn, of niet in contact zijn, wat doe je als je weerstand voelt. Kun je je toevertrouwen aan de matras of niet. En de dingen waar je tegen aan loopt liggend op de behandelbank, zijn dat zaken die je ook in je dagelijks leven herkent? Hoe ga je dan om met contact maken, hoe ga je dan om met weerstand, hoe durf je je dan over te geven aan….? Zo komen vrij makkelijk patronen naar boven die de moeite waard zijn om te bekijken, want die bepalen namelijk voor een groot deel hoe je omgaat met datgene wat op je pad komt.
  • Nog een andere manier van werken is het werken met materialen: ik laat je voelen hoe je reageert op dingen die er gebeuren door te werken met een bal, een plank, een stokje, een ballon…. Dat klinkt misschien raar, maar in het werken met materialen laat je heel veel van jezelf zien wat overeenkomt met hoe je in je dagelijks leven ook zaken aanpakt, of niet aanpakt. Door zo te werken worden zaken heel concreet en heel voelbaar en ook onontkoombaar. Daarom kan dit ook wel een confronterende manier van werken zijn.
  • Tot slot wil ik nog zeggen dat in het kiezen van een bepaalde werkwijze altijd voorop staat: hoe kan ik zo goed mogelijk afstemmen op wat de ander nodig heeft, hoe kan ik daar bij aansluiten? Vanuit het thema waar iemand aan wil werken, gaan we samen op zoek naar grenzen, wat heb je nodig om die grens wat te kunnen verleggen, of wat heb je nodig om de grens duidelijker te kunnen trekken.

Kortom heb je belangstelling? Nieuwsgierig?

Meld je dan aan voor een vrijblijvend gesprek! Vrijblijvend betekent in deze: er worden alleen kosten in rekening gebracht voor de intake als daarna ook daadwerkelijk een traject wordt gestart. Mocht je na de intake niet verder willen, om welke reden dan ook, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.