Sentire Haptotherapie Tilburg

Haptonomie in Tilburg

Wat is haptonomie en haptotherapie?

Wat is haptonomie?

Haptonomie gaat over contact, goed contact draagt bij aan een zinvol (samen)leven. Con-tact betekent letterlijk samen-voelen. Het woord ‘Haptonomie’ is van oorsprong een samenvoeging van de woorden: ‘Hapsis’ en ‘Nomos’. Dit zijn woorden uit het Grieks: ‘Hapsis’ betekent: gevoel, gevoelsleven, tast. Het woord ‘nomos’ betekent wet, regel, norm, wetmatigheid. Het woord ‘Hapsis’ is een afleiding van het woord ‘Haptein’, wat zoveel betekent als: aanraken om te helen; om gezond te maken, te bevestigen. Om te kunnen helen, is het van belang dat je ‘heel’ mag zijn; dat er een balans mag komen tussen denken, voelen en doen. Dit laatste geeft meteen de essentie weer van een haptonomische benadering: aanraken, ontmoeten om te mogen helen, heel worden. Haptonomie is geen geneeswijze, is meer een benaderingswijze, die zich richt op de ontwikkeling van het gevoelsleven en de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. Een mens is een voelend wezen, al voelend verbind je je met jezelf, met anderen en met de wereld om je heen. Als het vermogen om je te verbinden niet goed is ontwikkeld, of beschadigd is geraakt, is het moeilijk om echt contact te maken of te ervaren met anderen, maar ook met jezelf. Vaak zie je dat het denken overheerst, je kunt je dan verwijderd voelen van jezelf. Dit heeft invloed op hoe je je voelt en het kan leiden tot ontevredenheid, tot onrust, tot verstoorde relaties en tot het ontstaan of verergeren van lichamelijke en/of psychische klachten. Door meer te (leren) luisteren naar wat je van binnen voelt en beleeft, zul je makkelijker keuzes kunnen maken die goed voelen en zul je je minder laten leiden door wat men van je verwacht. Zo blijf je dichter bij jezelf.

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie wordt steeds populairder, wat het precies inhoudt, is lastig te omschrijven. Er wordt gepraat, net als in de psychotherapie, maar daarnaast gaat het om aanraken en vooral om voelen. Wij mensen worden als voelers geboren, maar tot denkers gemaakt. De haptotherapeut zal een cliënt (weer) in contact te brengen met zijn of haar gevoel.
Onze samenleving is ontzettend rationeel ingesteld. Mensen houden zich in onze maatschappij, die voornamelijk is gericht op efficiëntie en prestatie, vooral bezig met ‘wat vind ik ervan, of meer nog: wat vindt ‘men’ ervan in plaats van dat we ons de vraag durven stellen: wat doet iets met mij? Hierdoor raken we in de loop van de tijd vervreemd van wat we voelen en daarmee van ons lichaam. We weten
niet meer wat we voelen en we voelen niet meer. Zo kun je geblokkeerd raken, dat kan zowel emotioneel, maar ook fysiek. Je krijgt er buikpijn, of hoofdpijn van…

Haptotherapie en keuzes maken

De meeste mensen maken keuzes op basis van hun verstand en vergeten zich af te vragen: waar word ik blij, boos, bang of verdrietig van en wat doe ik daarmee in mijn leven en de keuzes die ik maak? Het kan hierbij gaan om allerlei keuzes, gerelateerd aan werk, relatie, vriendschappen, verwachtingen…
Het gaat er bij haptotherapie om, om weer te gaan voelen wat je drijft en als je eenmaal weet wat je voelt, is het stap twee om dat gevoel in contact te brengen met je verstand. Zo ga je keuzes maken vanuit een combinatie van voelen en denken. Vaak leidt dit proces er toe dat je voor je keuze durft te gaan staan of dat je tot andere keuzes komt.. Hierbij is het luisteren naar die gevoelens en daar iets mee doen een heel belangrijk, soms ook eng proces. Als je je gevoelens echter wegstopt, gaan ze vastzitten, dat doet pijn, zowel emotionele pijn als fysieke pijn. Je gevoelens en je verstand serieus nemen heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt.

De betekenis van aanraken binnen haptotherapie

Aanraken is een heel natuurlijke basale manier van contact maken. Een goede aanraking is een uitnodiging om jezelf en de ander te voelen. Liefdevol aanraken en aangeraakt worden legt de basis voor een goede emotionele ontwikkeling. Bij een kind is dat vanzelfsprekend. Ergens raakt die ontwikkeling vaak verstoord, want hoe vaak raken wij elkaar als volwassenen nog op een vanzelfsprekende, vertrouwde manier aan? Hoewel we allemaal weten dat het knuffelen en liefdevol aanraken van een kind, de basis legt voor een goede emotionele ontwikkeling, raken wij elkaar als volwassenen nauwelijks meer aan. Wanneer je wordt aangeraakt komt datgene naar boven wat werkelijk in je leeft. Zo wordt voelbaar gemaakt wat je bezielt, wat je terughoudt, wanneer je blokkeert, wanneer je je kunt openen of wanneer je over je grenzen gaat laat gaan. Haptotherapie geeft inzicht, maakt patronen herkenbaar. Dit zal effect hebben op je handelen in je dagelijks leven. Op basis hiervan leer je keuzes maken die ook kloppen met je gevoel.
Het aanraken tijdens de haptotherapie gebeurt door het leggen van een hand op bijvoorbeeld de rug of op een been. Het zijn aanrakingen zonder bijbedoelingen, waaraan integriteit, oprechtheid en respect ten grondslag liggen. Binnen de haptotherapie gaan we ervan uit dat iemand die emotioneel is vastgelopen, lichamelijk ook verkrampt raakt. Aanraken is een middel om die spierblokkades op te heffen. Daarmee zal er ruimte komen om de emoties te voelen, die vervolgens in een gesprek kunnen worden geuit.

Het belang van voelen en beleven

Door allerlei oorzaken in het heden en uit het verleden hebben veel mensen zich aangeleerd hun gevoelens, en de signalen die het lichaam geeft, te negeren. Het effect hiervan kan zijn dat je zonder het te voelen of te beseffen over je grenzen gaat. Dit kan leiden tot overbelasting van je lichaam en/of geest. Hierdoor kun je in conflict komen met jezelf of met je omgeving. Je lichaam kan je, door er bewust naar te voelen, veel vertellen over jezelf, over je omgeving en over je relaties met anderen. Wanneer het mogelijk is om je blokkades, je grenzen weer te voelen en op te heffen en er op een nieuwe manier mee om te gaan, ben je in staat om beter om te gaan met de dagelijkse gebeurtenissen en problemen.

Werkwijze binnen haptotherapeutische begeleiding:

  • De ingang is de aanraking: de positieve werking van aangeraakt worden zal je weer in contact brengen met je emoties en je gevoel.
  • Je zult ervaring op doen gericht op beleven , zo zul je de signalen van je lijf (weer) gaan herkennen: je zult herkennen wat het met je doet als je je te open opstelt of wanneer je juist blokkeert. Door deze signalen te herkennen en serieus te nemen, kun je er verantwoordelijkheid voor nemen en er naar gaan handelen.
  • We zijn in gesprek om woorden te geven aan wat is gevoeld en beleefd.

Zo kan haptotherapie je helpen om (onverwerkte) emoties te verwerken, te gaan vertrouwen op je eigen gevoel en keuzes te maken die overeen komen met je gevoel.

Wanneer kan haptotherapie helpen?

  • Als je vastloopt in je eigen individuele ontwikkeling,
    Hoe kom je weer in contact met jezelf? Wat houdt je wellicht tegen om te voelen, waar ligt je weerstand? Hoe ga je om met je grenzen, voel je je grenzen, ga je zelf over je grenzen of laat je over je grenzen gaan? Wil je meer te weten komen over wat haptotherapie voor jou kan betekenen? Lees hier dan verder.
  • Wanneer er sprake is van een relatie problematiek, bij relaties kun je denken aan: man-vrouw relaties, vrouw-vrouw, man-man relaties, maar ook relaties van broer-zus, ouder-kind, en relaties werkgever-werknemer. Wil je weten wat haptotherapie binnen relaties kan beteken?  Lees hier dan meer over relatietherapie.
  • Als er sprake is van stagnatie in de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen kan haptotherapie zinvol zijn. Een kind zit nog minder verstrikt in vaste patronen van denken en doen. Juist daardoor is een begeleiding waarbij voelen en beleven centraal staat voor kinderen heel geschikt. Wil je weten wat haptotherapie voor je kind kan doen? Zie indicaties haptotherapie voor kinderen.
  • Haptotherapie tijdens de zwangerschap blijkt een goede voorbereiding op de bevalling te zijn. Vrouwen en hun partner gaan dan met meer vertrouwen het proces van bevallen aan. Goed voelen bevalt beter!! Wil je weten hoe? Zie hier een volledig overzicht van wat er aan bod kan komen tijdens deze begeleiding.
  • Haptotherapie na de geboorte: enerzijds om terug te kijken op: hoe is de geboorte gegaan, hoe gaat het na ‘de geboorte van het gezin’ met vader, moeder kind en eventueel andere kinderen? Waar loop je tegen aan in de begeleiding van je kindje, in je eigen rol als moeder/vader? Wil je weten wat haptotherapie hierin kan bieden? Kijk hier voor indicaties