Sentire Haptotherapie Tilburg

Haptonomie in Tilburg

Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een haptonoom en een haptotherapeut?

Een haptonoom werkt binnen zijn / haar eigen beroep op haptonomische grondslag. Daartoe is een basisopleiding haptonomie gevolgd.
Een haptotherapeut leert een nieuw beroep, past de haptonomie toe in de begeleiding van mensen in therapeutische zin en laat daarmee vaak zijn oorspronkelijke beroep los. Een haptotherapeut heeft minimaal een vierjarige beroepsopleiding gevolgd. Een GZ-Haptotherapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VVH en verplicht zich daarmee o.a. tot regelmatige na- en bijscholing.

Wat doet een haptotherapeut eigenlijk?

In een eerste afspraak wordt geluisterd naar de hulpvraag, of, indien die nog niet duidelijk is, wordt in gezamenlijk overleg de hulpvraag geformuleerd. De haptotherapeut zal zich richten op het laten ontstaan van een optimaal helder en duidelijk contact, waarin een ontmoeting van mens tot mens kan ontstaan. Zo kan de aandacht waar mogelijk, verschuiven van de klacht of het probleem, naar u als persoon en uw eigen mogelijkheden. Om de aangeboren vermogens van de tast, van het voelen, bewust te laten worden, bestaat een afspraak meestal uit een combinatie van gesprek, ervaringsoefeningen en ‘ervaren op de behandelbank’, waarin contact en de beleving voorop staan. Meestal na 4 sessies zal een evaluatiegesprek plaatsvinden.

Hoeveel sessies zijn er nodig?

Dat verschilt van persoon tot persoon en hangt mede af van de hulpvraag. Als na het kennismakings- of intake-gesprek besloten wordt om aan de slag te gaan, worden 4 afspraken gemaakt. Na deze 4 afspraken vindt er een evaluatie plaats, waarin besproken wordt of haptotherapie de meest passende therapie is, wat extra aandacht verdient en/of hoe verder. Het aantal sessies is dus moeilijk vooraf in te schatten: voor sommige mensen is 4 sessies voldoende, anderen hebben aan 10 sessies voldoende. Weer anderen kiezen er voor om in eerste instantie wat vaker af te spreken en daarna met een bepaalde tussentijd nog eens terug te komen. Dat alles is mogelijk, in onderling overleg bekijken we wat in iemands individuele geval het beste is.

Word ik aangeraakt tijdens een sessie?

In een zorgvuldige afstemming zal de haptotherapeut voelen wanneer het wenselijk en mogelijk is om aan te raken om zo ook echt voelbaar te maken wat er speelt. Het is altijd aan u om wel of niet op die uitnodiging in te gaan. Het kunnen, durven en willen openen voor menselijk contact, uw eigen tempo daarin en eigen keuzes worden hierdoor voelbaar en bewust gemaakt. Dit gebeurt in gesprek met de haptotherapeut , door een en ander te ervaren middels materialen en bij voorkeur in direct contact op de behandelbank, Het aangeraakt worden is wezenlijk en essentieel voor de haptotherapie. Door praten óver gevoelens kan veel onderdrukt , ontkend of vermeden worden. Soms is alles al gezegd, of schieten woorden tekort, maar kan in stilte en in fysiek contact (grote) ruimte ontstaan om te mogen voelen, zonder dat er over gepraat hóéft te worden. Aanraken heeft in onze cultuur helaas algauw een seksuele lading. Terwijl aanraken, in de zin van een hand op je knie of een arm om je schouder, veel meer een teken van begrip, affectie en respect is. Aanraken geeft een gevoel van saamhorigheid en verbinding, het is meer een middel om echt contact te maken.

Kan haptotherapie gecombineerd worden met andere therapie?

Ja, vaak kan dat. Het is dan wel belangrijk dat beide therapeuten hiervan op de hoogte zijn. Het kan een goede aanvulling op elkaar zijn. Indien overleg gewenst wordt door uzelf, of door een van de therapeuten, kan dat, maar alleen met uw toestemming.

Heb ik een verwijzing nodig en wordt haptotherapie vergoed?

Een verwijzing van een huisarts is niet nodig. U kunt zonder verwijzing een afspraak met een haptotherapeut maken en de facturen indienen bij uw zorgverzekeraar.

Wordt haptotherapie vergoed?

Ja, de meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden haptotherapie. Je hebt daarvoor wel een aanvullende verzekering nodig. Haptotherapie valt niet onder de basisverzekering, het valt daarom ook niet onder het verplichte eigen risico. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeringsmaatschappij en de keuze van je aanvullende verzekering. Lees hier meer over vergoedingen.